Go to Top

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİ

osgb-1

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. maddesinde; “mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır.

 

 

osgb-3Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.”hükmü yer almaktadır.

 

Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın ve çalışan sayısından bağımsız olarak işverenin bu yükümlülüğünün yerine getirebilmesi amacıyla ANKARA OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 08.05.2013 tarih ve 611 sayılı yetki belgesi numarası ile ortak sağlık ve güvenlik birimi hizmetlerini sunmaktadır.

OSGB Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler

  • osgb-2İş Güvenliği Uzmanlığı
  • İş Yeri Hekimliği
  • Acil Durum Planları
  • Risk Değerlendirme
  • Periyodik Kontroller
  • Sağlık Muayeneleri
  • Ortam Ölçümleri
  • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.